Bestel bloemen Condoleer

Astrid David

19 september 1935 – 5 juni 2019.

ma en meme van
Bert Saman,
Dusty en Céline Saman – Baes en Owen
Andy en Jessica Saman – De Pauw
Eddy en Veronique Saman – Van de Velde,
Nicole Saman
Marc en Lucia Saman – de Backer,
Mike en Sharon Saman – Yzewijn
Jean-Pierre en Layla Verbracke – Saman,
Anouck, Liam, Dylano, Kyano, Yaro
Theo en Frits Saman – Van Veenhuysen
Gilbert en Annie Van der Linden – Saman,
kinderen en kleinkinderen
Robby en Liset Saman – Kegels,
kinderen en kleinkinderen
Jan † Saman

Ons ma ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum Schelfhout, Frans Van Brusselstraat 89 te Stekene, waar gelegenheid is tot groeten, op dinsdag van 18 uur tot 19 uur.

De uitvaartliturgie, gevolgd door de teraardebestelling, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de kerk van het H. Kruis te Stekene, Kerkstraat 2 op zaterdag 15 juni om 11 uur.

Bijeenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in de kerk vanaf 10.40 uur.

De namis wordt gebeden in voornoemde kerk op zaterdag 20 juli om 18.30 uur.

rouwbrief Astrid David

...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Steunbetuiging