Bestel bloemen Condoleer

Paula Tindemans

3 maart 1930 – 10 augustus 2018

ma en meme van

Eddy en Marina Van Puyvelde – De Vleeschhauwer
Joeri Van Puyvelde
Tim Van Puyvelde en vriendin Jasmien Smeyers

Pieter en Kristel Gillis – Van Puyvelde
Jeroen Gillis en vriendin Marie De Roeck
Carolien Gillis en vriend Brent Nevejans

Ons ma ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum Schelfhout, Frans Van Brusselstraat 89
te Stekene, waar gelegenheid is tot groeten, op vrijdag van 18 tot 19 uur.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal
(wegens renovatie van de kerk te Kemzeke) plaatshebben in de kerk van Sint-Paulus,
te Sint-Pauwels, Pastorijwegel op zaterdag 18 augustus 2018 om 11 uur.

Ons ma wordt bijgezet in het graf van onze pa op de begraafplaats te Kemzeke.

Bijeenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in de kerk vanaf 10.40 uur.

De namis wordt gebeden in dezelfde kerk op woensdag 31 oktober 2018 om 18.30 uur.

Rouwbrief Paula Tindemans

...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Steunbetuiging