Bestel bloemen Condoleer

Madeleine Van Hecke

19 maart 1940 – 17 augustus 2019

ma van
Marina † De Weggheleire
Peter en Hilde De Weggheleire – Pyl,
kinderen en kleinkinderen

Madeleine ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum Schelfhout, Frans Van Brusselstraat 89 te Stekene, waar gelegenheid is tot groeten, op vrijdag van 18 uur tot 19 uur.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de kerk van het H. Kruis te Stekene, Kerkstraat 2 op zaterdag 24 augustus om 9.30 uur,
waarna crematie te Sint-Niklaas.

De urne wordt bijbegraven in het graf van haar echtgenoot.

Bijeenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in de kerk vanaf 9.10 uur.

De namis wordt gebeden in voornoemde kerk op zaterdag 21 september om 18.30 uur.

 


Steunbetuiging